اصفهان کامپوزیت مفتخریم بهترین خدمات در زمینه کامپوزیت را به هوطنان عزیز ارائه نماییم. آدرس: اصفهان، خیابان اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش کوچه 32 تلفن : 37650877-031 فکس : 89773866-021 همراه: 09133084839 - طلاکوب http://www.tooskacomposite.ir 2018-11-13T21:50:04+01:00 text/html 2016-06-12T07:41:21+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب گریتینگ فایبرگلاس (کامپوزیت) http://www.tooskacomposite.ir/post/72 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">گریتینگ فایبرگلاس (کامپوزیت)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">صفحات مشبک سوراخدار در اصطلاح کاربردی گریتینگ نام گذاری میشوند و کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع مختلف از جمله حمل و نقل، آب و فاضلاب، برق، راه و ساختمان،نفت گاز و پتروشیمی، شهری و کارخانجات شیمیایی دارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/grating/FRPGrating.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کاربردها:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ساخت پلت فورم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پلکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کفپوش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دریچه منهول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">دریچه کانال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پل روی کانال<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و هر آنجایی که نیاز به پوششی سخت ، مقاوم و قابل منتاژ دارند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/grating/isfahan_composite.jpg" alt="دریچه گریتینگ"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-9.4pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:9.4pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-9.4pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:9.4pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خواص گریتینگ کامپوزیتی و مزایای آن نسبت به نمونه های فلزی (استیل، آهن، آهن گالوانیزه) :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">1)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">منعطف در برابر ضربات شدید مکانیکی (برخلاف فلزات که تغییر شکل دائم میدهند)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">2)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عایق حرارت (در برابر آفتاب به شدت فلزات گرم نمیشود و سوزنده نیست)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">3)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقاومت به خوردگی بالا در برابر مواد شیمیایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">4)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">غیر قابل بازیافت درنتیجه ضد سرقت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">5)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقاومت مکانیکی ویژه بالا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">6)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حمل و نقل آسان و کم هزینه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">7)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مونتاژ و نسب بسیار آسان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">8)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حداقل 4 برابر سبکتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">9)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عایق الکتریکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">10)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ضد زنگ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/grating/kunststof_aanlegsteigers_04.jpg" alt="گریتینگ کامپوزیتی اسکله دریایی" style="font-size: 11px;"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق کانالهای ارتباطی زیر با ما تماس حاصل فرمایید:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تلفن:37650877-031<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همراه و تلگرام: 09133084839<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وبسایت: </span><a href="http://www.isfahan-composite.ir/"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">www.isfahan-composite.ir</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فکس: 89773866-021<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ایمیل: </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="mailto:morteztalakoob@gmail.com">morteztalakoob@gmail.com</a></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/grating/productb_r1_c1.jpg" alt="دریچه کانال با گریتینگ کامپوزیت"></p> text/html 2016-06-11T08:22:03+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب فنر کابل کشی کامپوزیت http://www.tooskacomposite.ir/post/70 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فنر کابل کشی فایبرگلاس مخابرات &nbsp;(</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">Fiberglass push rod cable reel</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">{{{اولین و <b><i>تنها تولید کننده</i></b> فنرهای فایبرگلاس مخصوص کابل کشی در ایران}}}<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/isfahancomposite.jpg" alt="فنر کابل کشی کامپوزیت" style="font-size: 11px; text-align: justify; text-indent: -24px;"><b style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18pt; line-height: 27.6px;"><i><u>ه</u></i><u>&nbsp;</u></b><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18pt; line-height: 27.6px;">در</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تنها فنر کابل کشی فایبرگلاس <b><i><u>با گارانتی 6 ماه</u></i></b></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18pt; line-height: 115%; text-indent: -18pt;">&nbsp;ایران به همراه 10 سال پشتیبانی</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کالاهای چینی بی کیفیت را بانام آلمانی خریداری و هزینه زیاد پرداخت نکنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ما کیفیت محصولات آلمانی را با قیمت ایرانی تقدیم میکنیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">4.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خرید دست اول، پایینترین قیمت، مشاوره رایگان و پشتیبانی محصول را با ما تجربه کنید.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">5.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فنر با ضخامت 8.5 الی 9 میلیمتر فروش به صورت مجزا یا به همراه قرقره</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">6.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ارسال به سراسر ایران<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">..<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">تولید فنرهای کابل کشی مخصوص کابل کشی درون داکت، لوله پلی اتیلن و ...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">در متراژهای 50 </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> 100 </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> 150 </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> 200 </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> 250 </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> 300 متری یکپارچه و یکتیکه <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">قرقره 6 پره، بلبرینگ دار، چرخدار و طبق مشخصات فنی و کیفی برند </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Lancier</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آلمان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">محصولات ما را با بهترین برند دنیا مقایسه کنید </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><a href="http://www.lancier-cable.com/"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">http://www.lancier-cable.com</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 18.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق کانالهای ارتباطی زیر با ما تماس حاصل فرمایید:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تلفن:37650877-031<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همراه و تلگرام: 09133084839<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فکس: 89773866-021<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وبسایت: </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><a href="http://www.isfahan-composite.ir/"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">www.isfahan-composite.ir</span></a></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ایمیل: </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><a href="mailto:morteztalakoob@gmail.com"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">morteztalakoob@gmail.com</span></a></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-01T06:24:26+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب نردبان عایق الکتریکی کامپوزیت http://www.tooskacomposite.ir/post/69 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان عایق الکتریکی کامپوزیت<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همواره انجام عملیات تعمیرات بر روی خطوط گرم (حاوی برق) برای گروه های تعمیراتی حادثه ساز بوده و یکی از دقدقه های نفرات تعمیراتی و ایمنی بوده است. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همیشه امکان بی برق نمودن یا به عبارت ساده تر قطع برق و شروع عملیات تعمیرات یا نسب امکان پذیر نیست و موجب خاموشی یا توقف خط تولید و در نتیجه تحمیل ضرر و زیان میگردد؛ لذا کار بر روی خطوط برقدار همواره یکی از چالش های صنعت برق بوده و هست.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عایق نمودن بدن تعمیرکار نسبت زمین که از بسته شدن مسیر جریان برق از سیم حاوی جریان به بدن و سپس به زمین جلوگیری می نماید، یکی از راه هایی است که میتوان از بروز حادثه برق گرفتگی جلوگیری کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لذا استفاده از عایق های الکتریکی می تواند به حفظ سلامت نیروی برق کار و بالا بردن ایمنی حین کار کمک نماید. کفش عایق، کفپوش عایق، دسکش عایق، ابزارکار عایق، بالابر عایق و نردبان عایق از این دست عایق های الکتریکی هستند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">یکی از موادی که علاوه بر استحکام مکانیکی بالا و دارا بودن خواص برتر نسبت به فلزات، عایق الکتریکی بسیار خوبی نیز هست، مواد فایبرگلاس از شاخه ترموست ها می باشد که با نام عامیانه فایبرگلاس نیز شناخته میشود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان عایق کامپوزیت یا نردبان عایق فایبرگلاس همواره از کشورهای صاحب تکنولوزی مانند آمریکا، انگلیس و آلمان به کشور وارد می گردید فلذا از قیمت بالا ، دشواریهای تامین و عدم وجود خدمات پس از فروش برخوردار بوده است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اکنون با دستیابی به تکنولوژی ساخت این تجهیز ایمنی در این مجموعه، این نوید را به فعالان صنعت برق میدهیم که امکان تولید نردبان تمام کامپوزیت تا ارتفاع 4 متر و کامپوزیت و آلومینیوم تا ارتفاع 10 متر را داشته و آماده دریافت سفارشات می باشیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تولیدات کشورهای دیگر فقط از ترکیب آلومینیوم و کامپوزیت است لذا آلومینیوم که خود رسانای الکتریکی است و باعت ضعیف شدن خاصیت عایقی میگردد؛ ضمن اینکه پله های آلومینیومی در اثر ضربه دفرمه شده و تغییر شکل میدهند در حالی که مقاطع کامپوزیت انعطاف پذیر بوده و تغییر شکل دائمی نمیدهند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این مجموعه علاوه بر اینکه توان سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری را دارد به صورت پیش فرض دارای دو نوع نردبان یکپارچه و کشویی می باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ستونهای نردبان از قوطی 30*70 و پله ها از قوطی 30*30 ساخته میگردد.(این مقاطع قابل تغییر است)<o:p></o:p></span></p><div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="154" style="width:115.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">انواع نردبان<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">طول نردبان<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عرض پله<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">فاصله پله ها از یکدیگر<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" style="width:115.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان یکپارچه<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1 الی 6 متر<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">40 سانتیمتر<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">25 سانتیمتر<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" style="width:115.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نربان کشویی(مخابراتی)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2 الی 4 متر مفید<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">40 و 47 سانتیمتر<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:115.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">25 سانتیمتر<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Propertiese.jpg" alt="مشخصات الکتریکی و مکانیکی مقاطع کامپوزیت" style="font-size: 11px;"></p> text/html 2016-01-25T15:07:39+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب ویژگی های کامپوزیت در مقایسه با آلمینیوم، فولاد و چوب http://www.tooskacomposite.ir/post/68 <div style="font-size: 13.3333px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ویژگی های کامپوزیت در مقایسه با آلمینیوم، فولاد و چوب</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;به شرح زیر می باشد :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">1 - وزن یا چگالی :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">چگالی مواد ساخته شده از جنس کامپوزیت&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', serif;">FRP &amp; GRP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;برابر با 2.1 الی 1.85 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"></span></p><div style="font-size: 13.3333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.hiconsumption.com/wp-content/uploads/2013/02/Ultra-Lightweight-Carbon-Fiber-Blackbraid-Bicycle-0.jpg" alt="وزن سبک کامپوزیت"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">مقایسه :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">از بررسی جدول&nbsp; زیر به راحتی میتوان سبک تر بودن مواد کامپوزیتی نسبت به فلزات را تشخیص داد. این ویژگی منجر به صرفه جویی در هزینه های بارگیری و حمل و نصب می شود.<o:p></o:p></span></p><div align="right" dir="rtl"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="102" style="width: 76.75pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">جنس مواد<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="103" style="width: 77pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">چوب (گردو)<o:p></o:p></span></p></td><td width="107" style="width: 79.9pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">آلومینیوم<o:p></o:p></span></p></td><td width="105" style="width: 78.6pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">آهن (فولاد)<o:p></o:p></span></p></td><td width="103" style="width: 77.2pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">استیل<o:p></o:p></span></p></td><td width="97" style="width: 72.65pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">کامپوزیت<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="102" style="width: 76.75pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">چگالی<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="103" style="width: 77pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">0.65<o:p></o:p></span></p></td><td width="107" style="width: 79.9pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">2.7<o:p></o:p></span></p></td><td width="105" style="width: 78.6pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">7.8<o:p></o:p></span></p></td><td width="103" style="width: 77.2pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">8<o:p></o:p></span></p></td><td width="97" style="width: 72.65pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">2</span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><hr><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2 – مقاومت به خوردگی :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;به لحاظ ماهیت مواد کامپوزیتی که همان الیاف شیشه و رزین میباشد، مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی صنعتی و محیط های خورنده دارند. بسته به نوع رزین و الیاف بکار رفته در تولید آنها در مقابل گستره وسیعی از مواد اسیدی و غلیایی حتی در دماهای بالا، مقاوم هستند، حتی در شرایط غوطه وری در این مواد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQREhUUExQVFhQSFx8VFRUYFR0YFxkVGBQXFxQZFxYaKCggGhomGxUYITEhJSosMjAuGB8zODMtNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAMgAyAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABgcFCAECBAP/xABGEAABAwICBQkFBQUGBwEAAAABAAIDBBEFEgYHITFREyIyQWFxgZGSFBZCVKEXgrHB0UNEUmKiIyQ0crLwM1Njc4PC8RX/xAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8AvFQ3TjWDBhoyW5WoIuIgbW4GR23KPqudZmmAw2nGSxqJrtiB6rdJ5HAXHiQtcZpXPc573Fz3nM5zjdznHeSeKCUY5rEr6om87omn4ITk/qHO+qi8sznm73OceLnFx8zcroiAiIgIiICIiAiLi6DlERAREQEREBERAXeKZzDdjnNPFri0+bbFdEQSvA9YlfSkWndK0fBMc/8AUed9Vcug+sGDEhktyVQBcxE3vxMbtmYfVa3rvDK5jmvY4tew5muabFrhuIPFBt+ih2rPTAYlTnPYVENmygdd+i8DgbHxBRBTOtDGDVYjMb3bCeRZ9w2d/VfyUUXeeQvc553vcXnvc4uP1JXRAREQEREBERAREQe3BcKkq544Ihz5XZRwA+Jx7ANqsd+kFE2R2FOaxtCGGHl7DN7SP2xPC4ssJow44dh89cdk1V/dqTiBt5WQf7+HtUW0cwd1ZURU7TbObOd/CwbXuPc0FB7NJtFKigI5UB0buhOzbE8dRDuo9h+qwatjDtKJQyonhaJIJpY6DD6V+2N+XpPLeGUC5HErHaQYdhFRUywxymimjcWZ8uale8dK227LOuOrxQVwikOkOhlVRgOewSRHozRHPGfEbW+Kw8dBK7oxSHuY4/kg8yLLQ6MVj+jS1BHZE79F74tX+JO3UcviWt+hIQRpFLm6tMSP7ADvkZ+q5fqzxIboGnulYb921BEEWWxjRqrpBeop5Ix/ERdvqbcLEoCIiCV6sMY9lxGE3s2Z3Iv++bN/qt5oovDIWOa4b2ODx3tcHD6hEHRERAREQEREBERAX0p4HSPbGza6RwY0cXOcGtHmQvmshgdQ+CVtSwB3sr2SWO4kus0G3Gx8kGf1nVrBUR0kZHJ4fGIWi/xkAyOtxJDfJYHB8bdTNnEYbmqIuRz35zGk3flt1uGxTeXWs178z8LpS0m77vu8nrOYst5hTLR3SfBq2zTBDDIfgliY3aeDhzSgp6n0nmj9l5PI32IPEVm9cnTeQd7923sWGv4rad2iVCf3WDb/ANNq+LtCMPO+jg9AQa54HpHVUVxTzPjB3tG1vpNwslLrBxJ2+rkHcGt/AK9X6v8ADT+5w+my+LtW+Gn91Z4Ej80FBz6WVz+lVzn/AMhH4LwS4pO7pTSnvkd+q2Ffqvww/u9u57h+a879UuGH9lIO6Z4/NBr26dx3vd6iuGzOG5zh94q/ZNT2Hndy7e6Un8bryyalqI7pqkfeYfxagqnANMqujPNkMkZ6UMpL43DrBBvbvC9eneFQM9nq6UFtPXMLxH/ypGkcozu530Kns2o+L4KyUf5o2u/DKohrQY2m9kw+N2YUURL3WtmllIJNrmxs29r/ABIIMiIgIiICIiAiIgIiICIiApkMI5LA3VBHOqKplv8Atxh4b5uLioc1hcQ1ou5xytHFxNgPMq+dZGCiHAxC392Efm1wDj9SgoVCERBKdFtPqygs1j+UiH7KQktHY129vhs7FdOhGsGnxLmAOinDcxicb3HWWO+IeR7FravTh1dJTysmidlkjOZp7RxHWOohBtyiwmiGkceIUzJ2bCdkjL3LHjpNP5Hgs2gIiICIiDzYjWtgifK82bG0vd3AXWqGKYg6pmkmf05nF58dw8BYeCuPXppDycMdGw86fny9kbSMrfvO+jTxVJICIiAiIgIiICIiAiIgIiIJLq2oxNidK07myZz9xpcPqAtgdOKTlsPqmcYXnxa0uH4LX3VziDKfEqeSQhrMxYXHYBnaWgk8LkLYXTDEmU9FUSvNgInAdrnNIYBxuSEGqwKLrG2wA4C30XZAREQSzVxpacNqczj/AGE1mzDqAF8r7cW3PgVspG8OAIIIIuCNxB3ELT9XDqX0z3UE53D+7OJ6tt4z3bx4jqQXCiIgL51EzY2ue42awFzieoAXJX0VYa79JeRgbSRnn1O2Q/wwg7u9x2dwKCotKscdXVUtQ7dIeYOEY2MHl+JWJREBERAREQEREBERAREQEREC3Ze+y3HsVku1R17qcOMzC5rczacucbbOiHE5Q7q3KuqeYxva9trscHi+67XBwv2XCv8A+1yg5DlLv5TLfkcpzZrdHNutfrQa+kEEgixBsQd4I2EHtXC+tXUGWR8jgAZHueQNwLnFxA818kBERAXLHkEEEgtNwQbEEG4IPUQVwiDYfVjp0MQj5KUgVUQ5w6pG7s7e3iOrxU7WoVNUPie18bix7TdrmmxB7CrFwnXLVxNDZYY57fFmMbvEgOB8kF34jWsgifLIcrI2lzjwAC1Z0lxt9dUyVDxYyHmt/hYOg3wH5rO6Zaw6nEmCNzWxQ3uY2EuzEbszja/dYKHoCIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiArx0J1cUM+HxSSsL5J2ZzJmILSeplt1lRynurrCMQropoqasdT07NjwbkFzgTlaBYt2byCN/Wgg9ZBycj2B2YRvcwO/iDXEA+Nrr5L14rhr6WaSCQAPidkNt2zdbssvIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIi4JsgE23qf4BqnrKqFsxfHCH7WskDs+XqJA3X4KTasNWpYW1da3nbHQwEdE7w+Tt3Wb1fhbyCjPsTqvmaf0v/AEWc0X0AxTDi809XSgSgZmvje5pIvlNtljtKtdEFJ1up6tmkfLJVQOfI4uc7K/aTv6l8PsTqvmaf0v8A0V5ogoz7E6r5mn9L/wBE+xOq+Zp/S/8ARXmiCjPsTqvmaf0v/RPsTqvmaf0v/RXmiCjPsTqvmaf0v/RQnSnRmfDpeTnbsd0JB0Hgfwnj2b1tSvFi+FRVUTop2B8bt4P0IPURxCDUpFONPtXcuHXljJlpd+e3OjHCQcP5vOyg6AiIgIiICIiAiIgIi5a0kgAEk7AALkk7gB1lBx/v/wCDrV26sdW3IZaqsaDLvihI2R/zP4v7OrtX31ZatxS2qasB05AMcZGyLtPF/wCCs5AREQEREBERAREQEREBERB1e0EEEXB2EHcQqf1gaqelPQDtfT/nEf8A18lcS4QafW6jcEbCCLEEbCCDuPYi2I0+1cxYgDLFaKpHx25r+yQD/VvVB4vhctLK6GdhZI3eD1jqLT1tPFB40REBERAREQdo4y4hrQS5xsABcknYABxV9atNXIogKipAdUna1u9sQ7OL+J8lQ0MrmODmktc0hzXA2IINwQeKzXvnX/OT+tBtKi1a98q/5yf1p75V/wA5P60G0qLVr3yr/nJ/WnvlX/OT+tBtKi1a98q/5yf1p75V/wA5P60G0qLVr3yr/nJ/WnvlX/OT+tBtKi1a98q/5yf1p75V/wA5P60G0qLVr3yr/nJ/WnvlX/OT+tBtKi1a98q/5yf1p75V/wA5P60G0qLVr3yr/nJ/WnvlX/OT+tBtKsJpTovT4hFyc7do6Eg2PYT1tP5LXX3yr/nJ/WnvlX/OT+tB9dMdDqjDHhsvOjf/AMOZo5rrdRHwu7D4XUdWRxPHqmpaGzzyStacwDnXANrXtxWOQEREBcOcBvX0niLHOad7HFh72uLT9QVMKKdmGUkM4ijlq6zM6N0jczIYWHKC1h2F7ifoghQkHEcN65LgN6sbRTGH4lVWmhhMjKScAsjDS8ua3Jdo2ZgRsP8AMV59B9GKiEVTqmlkY0UUlnSR7M+VtrE/FsKCvzM0b3N8wu6t6qkrooKIUVFFMx1Kxz3GnbIeUN787Z1AKLUmj4lwaao2cs2pdK0dZjja2OYDsBde3YEEKXAN1M4tHw3A56k25V8jXtHWIY3Flx2Fzz5BZrE8MgbUyVM0YdDR0VM/kQMrZZpWERtdbqu0k8UFYtkB3EHxXZSfE9N5qmJ8MsVNkeOZkhDDGQbgscNvZtWZ0W0bjlw+Vr/8TWh0lKLbctLYnuzF5Hggr4n6rlSTR9jXYbiLrAkez5SRtF5X3sepYGiF5I+17f8AUEHnY8HcQe43XBmb/E3zCtnSiUVLsUhlpomRUTHPgqGxZHNeCA1pcNjs1zs7F9sWlr4o4G0lFFJCaSNzpDTNecxj5/O8kFQl4G8jzXN+rr4Ky8IqpabDqeWip4aiM5zX5ow9+cO2Md1tZlvY2WJoYoH0VK6VrWRSYmRJb4YTG05M2/IL27kEJ5QcRs7VwJmnc4eYVlab41VQSGOajpxE2UPo5BFzAxjrtyuGx4c21wbda66VaUyewUh5KmBrY5RKRA0EZHta3Ifh2EoK6RT7GNH4m4Wxjf8AF0jW1Uwt+yqSRa/8uRh7PFfTDNHYqzC6ZoIZWF83s99glDHNL4nHiQbt8UFeFw479y4c8DeQPFTHRWh5ShxNuQcqDTsbmbzmvdLI0jiNu/uXuxjSIYXKaShih/sOZNPJGJHzSjp7+i0G4t3oIA6Vo3kC/aFy1wO0EHuVoaNV08tHV1FJSQvnfVs/sxCJGtYYG58rTuFxfxUJ0tmqH1BNVC2GXKLxtjEYy7cpyjjxQYZF3hjL3NaN73Bg73ODR9SEQSjWhg5pcRmFrNmPLM++bu/qv5r1Q0BxSigZAQaqhDo3QEgOkhc7Mx8d95BBBHarb1maHjEqcZLCohu6InrB6TCeBsPEBa5SxOY8tcCx8Zs5p2Oa4bweBQWDoZo/UUNSTO3k3S0dQWszDOA1rNrgOjtds7ivBq2rpZPag+R7x7BKbOeXC+Vu2xULe4k3JJJ3km581wgs/SHR+vqYqB1I2QsFHG1xbJlGa7juuNtiF5o60UhwmKToPglE47KuQNN/QD4KubIgsupqmSz19HEbwwUDqaLtNPZzj3l2byXpxOaOSolo5XtjFbQ0vJyONmtmiYXRhx6gcxF1VaWQSh2r2vF88IjGZrA5zhlc57g1uS3S337gpNjGlVBS1cQFLNK/DAIYpWVGRpyCz7M3G5zA33qsnOJABJIbuBNwO4dS4QWlJo297cUipWZxUimqIACBdj5JHkX3bNqrx1DJBUtilblkZI0Obvscw4LwWRBa+nFVJiXttKHOE2HyuljYDzZoLc5paN72HaDwPaV5dKtHq+o9nkpmyGL2OEEtkyi4j52y46iqySyCfaLaNVTH0lVQSlzJLGofcMERa7+0ZKL7W5b7T9F6sYipqmENbIIaabFpQJA27WtMA5wGwZS76FVwHEAgE2O8X2HvHWuLILFGFVVDQV0VabQENbSsc8ODpg+4fCN4GXaVxRYO2rjwaOQgRBtRJMTu5KORjng9htbuJVeOcTa5JtsFzew4DgFxZBaGHaa4fPWue6kmYa3+7ySunuzk38xpMW5o6PcsJpTQyUdBRxEkSU9VUtDxsN2uZlcOF9hUKRBaMGkcVRh9ZUtaG1oEBqGDY2QxSkslaP5r2PcFidI9Fpa6Z1ZQN5eGqPKFrSM8Ujtr2SNJ2bb7VBQf08Fyx5bexIvsNja47bILFwnR2r//AD6umgBdPFWszcnJbZyDS6zri9rgKEY7h09PLydSHCXKCQ52Y5T0dtysdZd4YnPc1jGlz3nK1rRdznHcAOKCU6sMHNViMItdsJ5Z/wBw3b/VbyRXLqz0PGG05z2NRNZ0p4AdFgPAXPiSiCZKHacavoMSGe/JVAFhKBe/ASN+IfVEQUzjmruvpSbwOlaPjhGf+kc76KLyxOYbPa5p4OaWnyO1EQdEREBERAREQEREBERAREQEREBERAXeKJzzZjXOPBrS4+QuURBKMD1d19URaB0TT8cwybP8p530Vy6D6voMNGe/K1BFjKRYDiI27co+qIgmSIiD/9k=" alt="مقاومت به خوردگی"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">مقایسه :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">شرایط مواد مختلف در جدول زیر در زمینه خوردگی بررسی گردیده اند.<o:p></o:p></span></p><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="80" style="width: 59.8pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">جنس مواد<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="142" style="width: 106.3pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">آلومینیوم<o:p></o:p></span></p></td><td width="132" style="width: 99.2pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">فولاد<o:p></o:p></span></p></td><td width="139" style="width: 104.35pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">کامپوزیت<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">چوب<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="80" style="width: 59.8pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مقاومت به خوردگی و پوسیدگی<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="142" style="width: 106.3pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">در معرض خوردگی گالولنیک (نیاز به آندایزینگ و پوشش های دیگر جهت جلوگیری از خوردگی)<o:p></o:p></span></p></td><td width="132" style="width: 99.2pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">در معرض اکسیداسیون (نیاز به رنگ آمیزی یا گالوانیزاسیون دارد)<o:p></o:p></span></p></td><td width="139" style="width: 104.35pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مقاوم در برابر محدوده وسیعی از مواد شیمیایی،آب، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مستعد پوسیدگی و تاب برداشتن در معرض رطوبت، آب و مواد شیمیایی<o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p><hr><br></div><div style="font-size: 13.3333px;"><br></div><div style="font-size: 13.3333px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3 – مقاومت مکانیکی :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;روش تولید، چینش الیاف و نوع رزین و الیاف بکار رفته در تولید قطعات کامپوزیتی نقس اساسی در افزایش یا کاهش مقاومت مکانیکی و سازه ای آن ایفا میکند به گونه ای که این ویژگی ها را در مقایسه با سخت ترین فلزات مستحکم تر می نماید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://n.asiacomposite.com/wp-content/uploads/2015/11/HighStrength_Icon-300x250.gif" alt="" style="font-size: 11px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">مقایسه :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;این در حالی است که فلزات در تمام جهات و شرایط به یک میزان مستحکم هستند اما کامپوزیت ها می توانند به گونه ای مهندسی و طراحی شوند که در یک جهت ویژه استحکام بالاتری داشته باشند. زمانیکه قطعه فلزی ساخته می شود و استحکام بیشتر در یک جهت نیاز باشد قطعه معمولا باید ضخیم تر ساخته شود که این امر منجر به افزایش وزن آن می گردد. کامپوزیتها در عین سبک بودن مستحکم نیز هستند. کامپوزیتهای&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif;">FRP/GRP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">بالاترین نسبت استحکام به وزن را در میان سازه های امروزی دارند<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://n.asiacomposite.com/wp-content/uploads/2015/11/Strength-Spec.jpg" alt="جدول مقایسه مکانیکی کامپوزیت با چوب و آلومینیوم و فولاد"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><br></p><hr><br></div><div style="font-size: 13.3333px;"><br></div><div style="font-size: 13.3333px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4 - مقاومت الکتریکی :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;مقاومت الکتریکی کامپوزیت ارتباط مستقیم با مقاومت الکتریکی مواد بکار رفته در تولید آن دارد به عنوان مثال کامپوزیت با الیاف شیشه عایق الکتریکی و با الیاف کربن هادی الکتریکی می گردد لذا بسته به کاربرد قطعه کامپوزیتی این ویژگی قابل تغییر است ولی اغلب از این مواد به عنوان عایق های عالی الکتریکی استفاده میگردد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKAAAACgCAMAAAC8EZcfAAAAgVBMVEX///8AAADKysocHBzx8fFbW1ukpKT8/Pzp6en19fXm5ub6+vru7u69vb3q6urPz89ISEhBQUF9fX3d3d2WlpZvb288PDxQUFDAwMC4uLhhYWEyMjJoaGiSkpIVFRV2dnaKioonJyckJCScnJwuLi4NDQ2qqqoXFxeDg4M3Nzenp6daYEOrAAAF10lEQVR4nO1c63ayOhCVCCJ4AQSLUi94ben7P+Bptf3aZCcImVC6zsr+axm2yWQuO2MHAwsLCwsLCwsLCwsLCwsLi/8//GmYplHEGIvekY4nfRP6gYC9ZdvFJk+ens/D4fB4eK7iYlFmb8ztm9o7VqWXHC6ODJdD4u1nPXILwnUsZcYjvs6DPuiFq0UDdncs1+mv08u8xvRuy5hFv0kv2D7JWFS5t1wWufQz57z4tY0OMnx7XLKfgSXN8go5ZtPfoDdZ5eKLi5Nk/9LRBhgm6+7D4/R1KLzVW8/lf+quliLDyz7smF8KO3etca2AwZ8nnQZGfyS+z3v0SHkUH9l2d1jcV+Fd59Hjhxi47L6rsxKIXn9gTR4LwRM33YRt4Oc0dPgJpByvi6MyFlPHU/OdOokMn8yv4VRcvzbvmEBoPxtfQ5HfsJH/fSEQj5dTjM3yK8UXvLU08CwaMJuawYmWbS0EiWhi65vjx8Tvn7cPZQwitrmcMhUL552GbR+85GhskyGO7XWKkink5YUhfpFouNKLYivRzmVthJ8LnVGpaQlOcmEkK8MJdnTb3RlYMrGEKSxg6xDzBRcKm5ze2vu4gPo5YN3BEo4PsID60SGFhu9AJng1+aV9SMkOuaw5ixY1Y8wdV1BxqLEwha/8SjEXwh4nxHSC+suJZA8EkyHtmGAN0qwPUQISsrMl2WMH0V5M0wYYEFySQiEGwQ2J32AABiuK7OWjC5amCTorgrUUchM59Ju1GIELEvLcHXhKToTSHyo4xyHyk6RjQuqUWCMTxMiv0d98QVLJHKkEQzB5UMiLDRDgIY6pBMdgcqfv1gHoUk5BJTiH7pNw7twCjFHj9GAO5VFTkUxGEIPWnkoQm08CQWjYDbSyUyg/zBIkVYM3m7grRreYvIISmwSCeB9H90HcFX2CqErr98RqghdCHNwDwYf3Ig8JQldSEVId3hqSM8kUBBqPUFJjsXCmEpyLV32kagbVHnI1g7k4I9SDbGecIFYzFCUYlS2HKttCPfhC6WMl5Qx19AC8JiGpM9hBtL0fEQGBYU/aExR7qKkEKjialBJCcUSN1AfB3pHSFg8kXzghiraivZh46qBtIopHc9EeuTwSDRJ9BoYe9Fu6T0C9QCtZxbhVUfnhNVNOuYqeiJGffqEYiMfkQnFC8cozMXDVFL2ITkhI7lvjCyiRF2L9QDMXtqMgH5EPRKIWoJ88GZ+YhoautMWErB26JoIlso7yBTHf6eroQqm1M8VvEAlluu7NgRBTDc7BvfGWE71QKBTTpcGpj4FwCai3hHyXXZidAud3Z6hTI/FpODcSYb7h8xEsb68GRFzHfjA+XTbmN6i1BMLrPBWtaJMi5JWktm7IPX3ugN/7LvN+WLaJhrwM5XU1OM9n5UXzSiTk+Bk+vz8wGXFpuWi6EIzb37LLeXTG5ZTq2uih08+HLjOT8VmCJVceVuxRU+aufuptw8IYPT+azaQvX/Mi835VF3HTGffXnjT9BrNZ1J73R9yS6zChIDd4yrQSlFwLcl7Lw3ukJWJ+EFS5WMjXdUo1hNcCR6qlXmsTVFem/ij+PtBKNeS7fDnnNdl7r00wrvMMli0/3V+pW38WqC8b2e9N/uGjFdUkeKzPSG40ulF8Vv3BfQZl+eDndesXbYLO4sHhuiuwL6qP74NpD4Ym3A+xQZfgox74cypE9fG9C66vHe9XHdoEnay2ug/rCd6qi/qZeveuuOoTdPITU6/itKgleDNRp0Gnb59VBIHge/Ebe/syG8mQ3atk1Te4fVptpY+etuUm/pcFSQQfQ+UG8t+kytAxQVWUa26hY4KqY/BnCCoi3eTPEFT8eA2noPoiqOjwcNqyL4IKXR1HsPsiqCgIcTStL4KKeSkcO++LoKJixbvcvgjmchM4mvbHCOKMUV8EFfP4Tf4JA4Hg5jJsiF0sFTPceNfUwmXTnqCfssaIpELXJGpuIe1YD7GwsLCwsLCwsLCwsLCwsOgE/wEJREyN2rLXQAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="مقاومت الکتریکی" style="font-size: 11px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">مقایسه :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;در جدول زیر مقاومت الکتریکی مواد مختلف در دمای 20 درجه سانتی گراد مقایسه گردیده است.<o:p></o:p></span></p><div align="right" dir="rtl"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: -11.1pt; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="138" style="width: 103.5pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">جنس مواد<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">آلومینیوم<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">فولاد<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">کامپوزیت<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">چوب<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="138" style="width: 103.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">مقاومت الکتریکی<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>28.5 n</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ω</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">m</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">رسانای الکتریکی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>96.1 n</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ω</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">m</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">رسانای الکتریکی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1 x 10<sup>13&nbsp;</sup>n</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ω</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">m</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">سوپر عایق الکتریکی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>22&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ω</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">m</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">عایق ضعیف الکتریکی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">منابع :</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 9pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a href="https://fa.wikipedia.org/">https://fa.wikipedia.org</a></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">http://www.chap.sch.ir</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/</span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"></span></p><hr><br></div><div style="font-size: 13.3333px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">هدایت حرارتی :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;رسانایی حرارتی مواد کامپوزیتی بسیار پایین بوده و این ویژگی باعث استفاده از آن به عنوان عایق حرارتی شده است همانطور که در گذشته از پشم شیشه جهت عایق کاری ساختمان ها استفاده می گردید.(تصویر زیر مربوط به ایروژل می باشد)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxESDxITERMSEBUVEhUaFhITFxMTFRIVFhYXFhcXFxUYHSggGBolHBUVITEhJS0rLy4uFx8zODMsNyotLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHx8tLS0rLysrLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMwAoAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABQYBAwQCB//EADgQAAIBAgMGAwYEBQUAAAAAAAABAgMRBBIhBTFBUWFxBjKBEyKRobHBQlJichUjM+HxFGOy0fD/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQMEAgUG/8QALxEBAAICAQMDAgQFBQAAAAAAAAECAxEhBBIxE0FRBXEUMmGRNIGhsfAiM9Hh8f/aAAwDAQACEQMRAD8A+GgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADswWCnVbUPwxbbeiSX+Tm94rG5X4MF81u2iQ21sJ0owlSzVYumpT92zpu2qaX4epxTLFp0u6jor4oif3Qli1iYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC9bHwtKnhYVKd71oJTctXmhKSduUW+HRGPPM71L6P6Vip2xeI5SOyJp3Unbg30v9/sV0jfDfmpMRuFU2/sdrG1aWHhJqOW+60W4pt33Rjd2VzdE6jl8xfp7XzTTHVoxHhytGGa8J/pi236K2pz6td6d3+nZ6xvUfynn9kQ4ljC8gAAAAAAAAAAAAAAZA34PCSqzjCCzSk0ku+l3yXUiZ06rWbTqPL6DjsPGhThSjqoRy33Zmnq+7bv6mLLO55fXdDjimOKw48LFyUsr95K+XjJcWubXI4ieOPLXa8VmO7xLHtJOcnq1OV31bei9Lu3cWtM+FODHWl7Vn4/f/wA9/u9VvLuv8kc2XZKwiMRsmNaTs/ZTaekl7s3+5bmy/FmmI1LxOs+n0yTN6cT8e0qy0bHz7AAAAAAAAAAAAAZSAtnhHwzSrU3XxUpQpKcVBRaj7TLJOom2tI5bpST8z6M4teK+WnB01ssTMLVCpCnelTVLDxScbKLSb3e9UbvZ/md992Z5tO9WevXp+yvdjjfui9tOpnUakMlRLVOzzJ7ppptNO2/c7d0V3if+2rpOopaNRP8AL4cGFVRzSpqTnfTIm3fmrFcRy2WyV7f9U8JnCYapNybh7N/jvFwinzSe5tN3S9DutZ5UReImOdxHj/P8/X2aNpKn5Yyi2t6Wbd3a5kWiPZM5pnzCMm3DyOMpcIykkujaerRNYjzLzOr66MU9sRyrtfZtZtvLdttvK1vfQ1xmp8vC7tuWeFmt8JLumWRas+JGlokYAAAAAAB7pQcmktW2kkuLehMczpEzqNrNHwnr5pfI2fhY+WP8XPw30vCseOZ+pPoUhz+JtLspeGaK0Szyy3yappb97T0txMebPSlppWnMfMvY6XoLZcUZsl9Vn41+0zPiUo6VapGOvs0tI04JuMI8NFpBX3IwWreObe726ZenjjFqdfEw5qOHqp2cHV7Zotdna3o0yNSu9SvtOv7f8/2dlejBUsmIqRpqMW6Sk4zrUZPelGDd4S4xdldJqz3o4jUs9qTktFscc+8xxH9WijWSg1Qi4wds1WpZTq9Ix4R6L1bHiOGmMe53aef09nt7TtF8HLu+DXpaw7uE2xxHCKpaVE5XtPc9Xeza4ddHydjj2U3mTaiwN7v2tepZLJCWWEbbrtK9zunqa44fP9Tk78k2QlWEn/TozXRe0t8ZMurjt7qO6IZi68d8Jr0T+5M4fh1XLVy42U5J3ppab7NP62LK45gtkrKKcWdoYAAAAGUBYfBWzXUxMZte7Tea/wCpJuPwaT+Bdgp3W38KOov2118voHsrLkbZ2wcNcos5mHTLlPm9UlyuluWnIq9OsTuIaJ6jLasUm06j2ZpuUXdOxF6xbixjtNJ3XhuxVSNRJSpx0X4Xa/WzuZLdLHtL0sf1C8eY24J7FoJQnKm7N6RTXvO19eGXVfQzejPdNY9npT1vbii9vNvEPO06E5QUo6Rae7hbn2K71ms6ls6bN6tdwgHmtdp8efE43DTaZiOXZhaTdCKavaU/RSesXfqvmaMGOJncvE+o55ivZHmfP2ZlQaVkku39jZEQ8PTw011J1AWfIRCNtU8In0O4iXMuHE7H0btfThYdm0xeYVnFU0nomujKJjUtVZ3DQQ6AAGUB9g8M4ClCilTakoLLmWueUrOUvW3yR6FYildPNvab2mZSk8PbevkydudNTprkRyng/wBMrJ6HMy7iGHR6HLuHbR2VmV3p2M98umqmLjbr/hEWlfWy01el+/Yom7RrjXw8y2bDK48H8nz/APciu+Lvhfi6mcU8OStsLD23N24Xt9N5VXpI37rLfUckwjMVs+LejbXBJWS+C+p6GPHqNPMy5ZvO7TMuCps8uikM02l5WCXMnUOdyPDxG4RO2csCe6Eaa8RUhGLvppzJ7jSm7fqxflVt/BFWTwuxeVfZnamAAHujKzTavbhzCJXbw94ioUaai5tN6tyjK11uta/U0xn41LLbBO+Fkwniam/LVg+ikr/Bu5PqVcenaEjT20nyfwZO4Rp0xx9N20jryI3KY02xrQfBEbdxD3H2f5pR7NnO9+yyNfLb7RW0qz7f3I1Hw67v1a3joLfnl3lf6Eds/od8NdTbUFe0fi0c9k/J6kfCNxO109yS9bk+HE225ZV0025RWnE5nJpHbtF19pJcUifUR2o3Fbagt84/HX4DvOyZcM/EEPzX7J/9DvdelLRU8Qxemr7q475PSlG43HwqLytPhbRETaZd1x6RrOVrAAAAAAb6WKnHyzlHs2giYh2U9u4lbqsvW0vqidyjsr8JPCeNMVB74S7xEzMkVha9n7bnXitKcX0TX0M/4iazqY/q79GJ93bS9s3ZOHxa+xrpebRtVOPToxOFnbWUV21NOPDa/uqtqqvbYxTpxeV5n13F34P5lXGSFQxG3cQ35lHpGMV83dnnXrq0w1xEOSe0a0t9Sb9X9jjUJ05pSb3tvvqSl5AAAAAAAAAAAAABkCc2HtFwaKb44tKYtpeMFj1K+vKxu6bGpyXSOJxF4X6Hr4cWpY8l1N2vO9zbbGqpKnVfM+58xn/3JerXw8FSQAAAAAAAAAAAAAAABtozsyY8olY9lY15lqet0lIlkyrRKteB7Fcenn2sgMarl81dUlUsR5n3PkOpjWW33exT8sNZQ6AAAAAAAAAAAAAAAAGUyYEngKmqPX6C3LLmrwuVOV6XofQdunkTPKPxETvSysqfil78u58b1kaz2+72sf5YaTM7AAAAAAAAAAAAAAAAGUB1YSWp6PQ21ZTljcLth3/Ii+Z9Z7Q8O355a68BpMSpON/qS7s+N67+Iv8Ad7uL8kNBkWAAAAAAAAAAAAAAAAABuovU0dNbV3No4XjBu+Dg/wBTPs6TukPAycZphucbxTLFe9TKh4/+rP8Acz4z6h/E3+76HD+SHOY1gAAAAAAAAAAAAAAAAAeosms6nYvOx3fARf8AuS+h9t0tu/FWY+HgdTGuomPs7dnLNFr1NUM+Xh8+xz/m1P3y+p8R1076jJP6y+jw/wC3X7Q0GVYAAAAAAAAAAAAAAAAAGUBbtjOp/orZXlzykpcHui1fg1a9nz04nvdB9Vw4sUY7zqY/t5h5+fpO/L3x8N2z9r06eZy9pmS8qimpdHy79DdP1XDHPdEx+nlTfoZvGvCm1neUnzbfxPl8t++9r/MzP7vVrGoiHgrSAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6J4bdtlPq5/8AJ8DNk/M591LqefjvLInh04Jb2WjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAygLx4cx1T+HzioKUYycbp6rdLdxXvfIzZeLIVPET958fivqW1jgcbLEsAAAAAAAAAAAAAAAAAAABP7C2pUpUK0FkcZNNqV7ptNNprstOhVkrEzG0IepVvfcdxGktB0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAygJDA6UqndfL/ACc28ubOKRKWslIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEng4XoVH+r7IqvP+qE63CPluLEPBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB34au1SktNZdeSOLViZdR4ckzqHDWSkAygDAwAAAAAH//Z" alt="هدایت حرارتی"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">مقایسه :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;در جدول زیر هدایت الکتریکی عناصر مختلف بر حسب یک کمیت بیان شده است.<o:p></o:p></span></p><div align="right" dir="rtl"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: -11.1pt; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="138" style="width: 103.5pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">جنس مواد<o:p></o:p></span></b></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">آلومینیوم<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">فولاد<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">کامپوزیت<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: solid none solid solid; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">چوب<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="138" style="width: 103.5pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">هدایت حرارتی<o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>160 W/mC</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">رسانای حرارتی عالی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.4pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>80 W/mC</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">رسانای حرارتی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>0.3 W/mC</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">عایق حرارتی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td><td width="123" style="width: 92.45pt; border-style: none none solid solid; border-left-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>0.5 W/mC</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';">عایق حرارتی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 20px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-01-24T07:46:10+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب نردبان عایق الکتریکی کامپوزیت http://www.tooskacomposite.ir/post/66 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان عایق الکتریکی کامپوزیت<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان عایق در صنعت برق به منظور ایزوله نمودن شخص روی نردبان از زمین استفاده میگردد. مقاومت الکتریکی بسیار بالای این مواد بهترین گزینه جهت موارد ایزولاسیون این چنینی میباشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این نردبان ها کاملا کامپوزیت بوده و از هیچ فلزی در ساخت آنها استفاده نگردیده است. از مونتاژ قوطی و لوله کامپوزیتی در ترکیبهای مختلف، نردبان کامپوزیت یا فایبرگلاس تولید میگردد. به عنوان مثال از ترکیب قوطی 70*30 و لوله 36 میلیمتر می توان نردبان تا طول 6 متر تحول داد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/lader2.jpg" alt="نردبان کامپوزیت"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ابعاد عرض پله و فاصله بین هر پله بسته به نیاز مشتری قابل تغییر و سفارشی سازی است. طول نردبان تا 6 متر قابل تولید است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ترکیب چوب به عنوان پله ها و تیرک ها از کامپوزیت نیز قابل ساخت است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نردبان در سه دسته لولایی ، مخابراتی و ساده عرضه میگردد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/lader4.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از لوله های کامپوزیتی در زمینه عایق نمودن سبد حمل انسان بر روی جرثقیل یا بالابر در موارد تعمیرات بر روی خطوط گرم استفاده میشود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/lader5.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2016-01-23T15:22:18+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب هندریل یا نرده کامپوزیت http://www.tooskacomposite.ir/post/65 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هندریل یا نرده کامپوزیت<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde4.jpg" alt="نرده کامپوزت"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همواره خوردگی فلزات در شرایط بد آب و هوایی و محیط های آلوده، مرطوب و شیمیایی مشکل ساز بوده و میباشد. استفاده از فلزات گران قیمت همچون استیل های ضد زنگ یا استفاده از فلزات ارزان قیمت همچون آهن و گالوانیزه کردن آنها که از نظر ظاهری زیبا نیستند همواره مشکل ساز بوده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تعمیرات و نگهداری های دوره ای ، رنگ آمیزی و هزینه هایی که این امور دارند زمینه را برای ساخت این محصولات از جنس کامپوزیت فراهم ساخته است. کامپوزیت ها که با نام عامیانه فایبرگلاس در صنعت شناخته شده اند مشکلات عدیده فلزات را ندارند بلکه محاسنی نیز دارند .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde3.gif" alt="نرده فایبر گلاس"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde7.jpg" alt="نرده آب و فاضلاب"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مزایای استفاده از مواد کامپوزیتی در ساخت هندریل یا نرده :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خودرنگ بودن : یعنی نه در ابتدای نصب و نه به صورت دوره ای نیاز به رنگ آمیزی ندارند و حتی با خراش خوردن این خاصیت را از دست نمیدهند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سبکی تا یک چهارم نسبت به فلزات : این امر موجب کاهش شدید وزن سازه شده و در مواردی بسیار سودمند است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عایق الکتریکی : در صورت اتصالی خطوط انتقال برق به سازه، برق گرفتگی ناشی از تماس بدن انسان با سازه منتفی خواهد بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقاومت در برابر خوردگی : به دلیل ذات این مواد که از الیاف شیشه و رزین ها تشکیل یافته است در برابر شرایط بد آب و هوایی و محیط های شیمیایی نسبت به خوردگی، پوسیدگی و زنگ زدگی مقاوم می باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقاومت در برابر اشعه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">UV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خورشید : در مواد استفاده شده برای تولید این مقاطع از افزودنی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Anti UV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> استفاده شده است یعنی در مواجهه با پرتوهای خورشید پوسیده نمیشوند و به اصطلاح پوسته پوسته نمی گردنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مقاومت به سایش، سطح کاملا صیقلی و قیمت ارزانتر نسبت به استیل از دیگر مزایای این مواد می باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde5.jpg" alt="هندریل کامپوزیت"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde1.jpg" alt="هندریل فایبرگلاس"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde2.jpg" alt="نرده کامپوزیتی"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/narde8.jpg" alt="نرده کامپوزیت کنار ساحل"></span></p> text/html 2016-01-23T13:59:59+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب سکو کت اوت یا پایه کت اوت کامپوزیت (فایبر گلاس) http://www.tooskacomposite.ir/post/64 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin';">سکو کت اوت یا پایه کت اوت کامپوزیت (فایبر گلاس)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/IMG_1746.jpg" alt="سکو کت اوت کامپوزیت" style="font-size: 11px;"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">سکو کات اوت یا همان پایه کت اوت محلی است که فیوز های کت اوت بر روی آن نصب شده و از طرف دیگر به تیر بتونی یا چوبی متصل میگردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">سکو کت اوت های قدیمی از جنس آهن سیاه رنگ شده یا آهن گالوانیزه شده استفاده می گردید که معایبی همچون موارد زیر داشته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">وزن سنگین&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;زنگ زدگی در اثر بارندگی و رطوبت هوا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">رسانای الکتریکی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;تعمیر و نگهداری هزینه بر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">اتصالی الکتریکی با کابل شبکه در صورت شکستن مقعره</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">سکو های کامپوزیتی با بر طرف نمودن معایب نمونه فلزی سعی در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و حوادث قطعی در شبکه دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">ایمنی استفاده از این مدل پایه کت اوت به مراتب از نمونه فلزی آن بیشتر است چرا که مواد کامپوزیتی یا همان فایبر گلاس عایق بسیار قوی الکتریکی می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مواد کامپوزیتی در بدترین شرایط آب و هوایی ناشی از رطوبت شدید، گرما وسرمای شدید و همچنین بارانهای اسیدی کاملا مقاوم بوده و نمی پوسد و زنگ نمیزند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">به منظور مقاوم بودن به اشعه فرابنفش خورشید مواد کامپوزیتی استفاده شده در ساخت پایه کت اوت حاوی مواد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Anti UV </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">تولید این محصول به روش پالتروژن می باشد و سوراخکاری آن طبق نقشه های توزیع برق خواهد بود . مقاومت مکانیکی و تنش های مربوطه به مراتب از نمونه های فلزی آن بیشتر می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/ax/IMG_1753.jpg" alt="پایه کات اوت فایبر گلاس" style="font-size: 11px;"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">این مجموعه آمادگی خود را جهت عرضه و فروش هر مقدار از این محصول را اعلام می دارد.</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Naghshe.pdf" target="" title="نقشه سکو کت اوت مورد تایید شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان"><font size="3" color="#cc0000"><b>نقشه مورد تایید شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان</b></font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2016-01-17T11:49:18+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب تولید و فروش دستگاه قالب چرخان (Rotray Mold) http://www.tooskacomposite.ir/post/63 <font size="4"><b>تولید و فروش دستگاه قالب چرخان (Rotary&nbsp;Mold)</b></font><div><font size="4"><i><b><br></b></i></font></div><div><font size="3">دستگاه قالب چرخان یا&nbsp;Rotary&nbsp;Mold یکی از دستگاه های مورد نیاز در صنعت مجسمه های پلی استر می باشد.</font></div><div><font size="3">قالب های سیلیکونی مجسمه های پلی استری پس از پر شدن با رزین درون این دستگاه قرار داده میشوند تا در همه جهات قالب را بچرخاند. این کار باعت رسیدن رزین به تمام سطوح داخلی قالب سیلیکونی گردیده و در عین حال که قطعه توخالی ساخته میشود شکل ظاهری مجسمه یا هر قطعه پلی استری را به خود میگیرد.</font></div><div><font size="3">با استفاده از این دستگاه مصرف مواد اولیه ساخت قطعات پلی استری که همان رزین میباشد به شدت کاهش می یابد (50% الی 70%)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b>از ویژگیهای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :</b></font></div><div><font size="3"><b>تحمل وزت قالب بیش از 20 کیلوگرم</b></font></div><div><font size="3"><b>قابلیت مونتاژ و دمونتاژ شدن به جهت سهولت در حمل و نقل و حتی ارتقاع ابعاد</b></font></div><div><font size="3"><b>قابلیت ریگلاژ و تعویض و تعمیر تمامی قسمت ها</b></font></div><div><font size="3"><b>قابلیت تراز نمودن دستگاه توسط پایه های لاستیکی قابل ریگلاژ</b></font></div><div><font size="3"><b>استفاده از بهترین قطعات جهت ساخت این دستگاه همچون بلبرینگ، یاتاقان، دنده، زنجیر و ...</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>مزایای ویژه:</b></font></div><div><font size="3"><b>ارائه ابزارآلات لازم جهت مونتاژ نمودن دستگاه به صورت رایگان شاملآچار آلن، آچار تخت سه مدل، تراز مایع</b></font></div><div><font size="3"><b>هزینه حمل و نقل رایگان برای کلیه شهرستان های ایران</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>قابلیت ها :</b></font></div><div><font size="3"><b>امکان نصب محفظه مکعب شکل از جنس توری فلزی جهت سهولت در قراردادن چندین قالب درون دستگاه</b></font></div><div><font size="3"><b>امکان اضافه نمودن موتور تکفاز یمک اسب جهت خودکار کردن چرخش دستگاه از 5 الی 40 دور در دقیقه&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/rotary.jpg" alt="دستگاه سانتریفیوژ قالب"></div><div><font size="3"><b><i><br></i></b></font></div><div><font size="3"><b><i><br></i></b></font></div> text/html 2016-01-10T15:51:26+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب دانلود کاتالوگ محصولات http://www.tooskacomposite.ir/post/62 <font size="4" color="#ff0000"><b> دانلود کاتالوگ محصولات</b></font><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><b><font size="4" color="#3333ff">1)&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Manhol.pdf" target="_blank" title="کاتالوگ دریچه منهول کامپوزیت">کاتالوگ دریچه منهول کامپوزیت و کوپلیمر</a></font></b></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>2) &nbsp;</b><b><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Profile.pdf" target="" title="کاتالوگ مقاطع استاندراد کامپوزیت">کاتالوگ مقاطع استاندارد کامپوزیت (لوله، قوطی، میلگرد و ...)</a></b></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="4" color="#3333ff"><b>3)&nbsp;</b><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Profile.Products.List.pdf" target="_blank" title="فهرست محصولات تولیدی پروفیل، گریتینگ و سینی کابل"><div style="display: inline !important;"><b>فهرست مقاطع استاندارد به همراه ابعاد و انواع سینی کابل و گریتینگ کامپوزیت</b></div></a></font></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/477/1429588/Profile.Products.List.pdf" target="_blank" title="فهرست محصولات تولیدی پروفیل، گریتینگ و سینی کابل"><div></div></a> text/html 2015-11-05T09:50:18+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب قالب های روش SMC http://www.tooskacomposite.ir/post/61 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><b>برخی قالب های تولید کامپوزیت به روش </b></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b>SMC</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zqc8u7kjkgjlqoabff8x.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vj5no25m2sf1jb1uii8b.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/26mmk4i5xo41h6ky0w1w.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/l09oqf1ckuvcdm55jpsd.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ezwcw6r63sieo1fhf61c.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir"></span></p> text/html 2015-11-05T07:44:39+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب روش تولید SMC , BMC http://www.tooskacomposite.ir/post/60 <p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 3.6pt 0.0001pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 32px;"><font color="#002060" face="B Nazanin" size="5"><b>روش تولید SMC , BMC</b></font></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 16pt;"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 16pt;">کامپوزیت چیست ؟</span></b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:150%;color:#002060"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">کامپوزیت ترکیب حداقل دو یا چند ماده است که یکی فاز تقویت کننده نامیده می شود و به شکل الیاف (شیشه)، ورقه یا ذرات است و در فاز دیگر که ماتریس (در اینجا رزین) نامیده می شود ، محصور است.ترکیب حاصل هر دو خاصیت استحکام تقویت کننده، و چغرمگی ماتریس را در خود خواهد داشت. کاه گل و بتن آرمه از رایجترین و ابتدایی ترین نوع کامپوزیت ها می باشند.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: rgb(0, 32, 96);">GRP</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چیست؟</span></b></font><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;color:#002060"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">در دسته بندی کامپوزیت ها بر اساس اندازه اجزاء ، کامپوزیت ها به سه دسته ماکروسکوپی، میکروسکوپی و هیبرید تقسیم بندی می شوند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">GRP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که اختصار نام </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Glass Fiber Reinforced Polyester</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میباشد، در واقع زیر شاخه ای از کامپوزیت های ماکروسکوپی بوده و خود بر اساس روش تولید به </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">Hand Layup , Pultrusion , RTM , BMC , SMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و بعضی دیگر روشها تقسیم می شود.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt">&nbsp; BMC &nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);">و</span></b><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt">&nbsp;SMC </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 32, 96);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:</span></b></font><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; color:#002060"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">یکی از روشهای نامگذاری کامپوزیت ها نامگذاری آنها بر اساس روش تولید آنهاست.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">SMC (Sheet Molding Compound)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> همینطور که از نامش پیداست ، </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">SMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کامپوزیتی است به شکل اولیه ورقه به منظور تولید قطعه ی مورد نظر درآمده سپس مقدار مشخصی از این ورقه را داخل قالبی با حرارت مشخص قرار داده و پس از اعمال فشار (بر اساس الگوی مشخص) به قالب در مدت زمان مشخصی این ورقه ( تحت فشار و دمای مذکور) اصطلاحا پخته شده و قطعه ای که از قالب خارج خواهد شد دارای ترکیبی از خواص مواد اولیه تشکیل دهنده ی ورقه و شکل قالب خواهد بود. در این کامپوزیت فاز تقویت کننده را غالبا الیاف شیشه یا کربن و فاز ماتریس را رزین دما سخت مانند پلی استر غیر اشباع تشکیل می دهد.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">BMC (Bulk Molding Compound) </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;<span lang="FA">نیز روشی مشابه </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">SMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می باشد با این تفاوت که در این روش مواد اولیه که داخل قالب گذاشته می شود بصورت خمیری شکل بوده و معمولا طول الیاف تقویت کننده در آن کوتاه تر می باشد. از این روش برای تولید قطعات الکتریکی که به استحکام مکانیکی کمتری نیاز دارند (مانند بدنه ی انواع کلیدهای گردان ، بدنه انواع فیوز و ...) استفاده می شود. روش های&nbsp; </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">SMC </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';">و </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">BMC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> از مدرنترین روشهای تولید کامپوزیت ها هستند که به ماشین آلات و تجهیزات دقیق و پیشرفته ای نیازمند هستند. </span><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="4">جهت دیدن مطالب بیشتر در این زمینه حتما به ادامه مطالب مراجعه فرمایید</font></b></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2015-11-05T05:59:52+01:00 www.tooskacomposite.ir مرتضی طلاکوب مقایسه پروفیل های کامپوزیتی و فولادی http://www.tooskacomposite.ir/post/59 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6wmby5j76nowb1611sx5.jpg" alt="www.isfahan-composite.ir">